Århus Fjerkræklub

Velkommen til Århus Fjerkræklub


 Århus Fjerkræklub d. 22.02.2010.

 

Århus fjerkræklub

er en videreførsel af

Åby fjerkræklub, som startede i 1914.

 

Konstituering af bestyrelse, som er en del af den tidligere Århus kreds bestyrelse, der fortsat ønsker at der skal være en klub i Århus, som samler medlemmerne til mødeaftener, besøgsture til opdrættere, havefolk, firmaer- samt andre relevante arrangementer!

Formand: Erik B. Johansen, Mosevangen 6, Lystrup.

Næstformand: Palle R. Jensen, Vesterengvej 20, Århus N.

Kasserer: Tom Weiglin, Vibevej 11, Risskov.

Sekretær: Kaj V. Guldborg, Kalstrup 2, Mejlby.

Bestyrelsesmedlem: Aage Ekkelund Juul, Bondesvadvej 147, Odder.

 

Suppleanter: 1.: Anders Jensen, Hjortshøj.

                   2.: Peter Bendixsen, Århus N.

 

Revisor: Henrik B. Johansen, Tranbjerg. - John Rosenkilde Jensen, Åbyhøj.

 

Kontingentet er på generalforsamlingen vedtaget til 75 kr.

 

Århus Fjerkræklub afholder sammen med andre lokalklubber, det årlige Østjyske Kåringsskue i november måned i Lisbjerg Hallen, hvor opdrætterne får bedømt deres dyr af professionelle dommere.

Århus Fjerkræklub afholder i vinterhalvåret en række medlemsmøder.

Århus Fjerkræklub arrangerer sammen med andre lokalklubber en årlig udflugt til andre dele af landet, hvor vi besøger andre fjerkræopdrættere.

Århus Fjerkræklub arrangerer fælles transport af dyr til DFFR's landsudstilling i Herning.

Århus Fjerkræklub er altid rede til hjælpe med råd og vejledning omkring fjerkræhold.

SODALES

Nulla tempor dolor nec vulputate porta sit vita nulla praesent eros eu tristique a pharetra tortor velit sapien met rhoncus. Odio vitae rmentum non in urna vitae ut conubia suscipit.